odzież ochronna bhp

Odzież robocza BHP

Odzież ochronna BHP, typu robocza jest środkiem ochrony zapewniający zabezpieczenie przed zniszczeniem lub zabrudzeniem odzieży pracownika w trakcie wykonywania pracy.  Odzież ochronną podzielono na trzy kategorie w zależności od występującego na stanowisku pracy zagrożenia. Odzież robocza należy do odzieży ochronnej BHP kategorii I, stanowiącej minimalny stopień zabezpieczenia i nie podlega ocenie jednostkom notyfikowanym. Odzież robocza zapewnia ochronę przed czynnikami nie stanowiącymi zagrożenia dla zdrowia i życia. Do tej grupy odzieży przyporządkować możemy np. pyłochłonne kombinezony, fartuchy, odzież przeciwdeszczowa lub ocieplana.

Odzież ochronna BHP

Do tej grupy zaliczamy oprócz odzieży roboczej przede wszystkim odzież należącą do kategorii II (ochrona przed czynnikami niestanowiącymi poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika) oraz do kategorii III, czyli odzież najbardziej  specjalistyczną, pełniącą funkcję ochronną przed substancjami lub zjawiskami stanowiącymi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

odzież ochronna bhp

Do odzieży ochronnej możemy zaliczyć:

-odzież chroniąca przed przecięciem, czyli rękawice i rękawy antyprzecięciowe,
-odzież ostrzegawcza,
-odzież chemoodporna i kwaso oraz ługoodporna,
-odzież chroniąca przed promieniowaniem,
-odzież chroniąca przed wysoką temperaturą, płomieniem i rozpryskami metali,
-odzież spawalnicza,
-odzież chroniąca podczas pracy z wysokim napięciem prądu elektrycznego.

W celu sklasyfikowania odzieży ochronnej BHP należy wziąć pod uwagę typ użytego materiału, jego grubość, wykończenie i sposób wykonania.
O przynależności danego produktu do odpowiedniej kategorii informuje producent.